Wypełnienie i przesłanie ankiety nie zobowiązuje do zawarcia umowy i nie oznacza zawarcia umowy. Jeżeli wypełnią Państwo ankietę i nie dojdzie do zawarcia umowy na usługi księgowe Państwa dane zostaną bezzwłocznie i trwale usunięte z naszej bazy.

Imię

Drugie Imię

Nazwisko

adres e-mail

Imię Ojca

Imię Matki

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

NIP

REGON

Nazwa firmy

Data rozpoczęcia działalności

Właściwy urząd skarbowy

ADRES ZAMIESZKANIA:

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Ulica i nr domu

ADRES FIRMY:
Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Ulica i nr

ADRES ZAMELDOWANIA:
Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Ulica i nr

ZUS (kliknij aby wybrać)

PIT (kliknij aby wybrać)

VAT (kliknij aby wybrać)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez BR Łukasz Czyżewski z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Powstańców Warszawskich 24a, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w związku z wypełnieniem niniejszej ankiety. Jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi (zawarcie umowy na usługi księgowe, wpis i/lub edycja danych w CEIDG, nadanie pełnomocnictw do CEIDG, ZUS, urzędu skarbowego, rejestracja do VAT). Wypełnienie niniejszej ankiety nie oznacza zawarcia umowy oraz nie zobowiązuje do zawarcia umowy.