Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA – 362,34 (ulga na start kod 0540 lub przy zbiegach tytułów do ubezpieczeń np. etat i działalność gospodarcza)

ZUS PREFERENCYJNY bez składki chorobowej (kod 0570) – 590,03

ZUS PREFERENCYJNY ze składką chorobową (kod 0570) – 609,14

ZUS DUŻY bez składki chorobowej (kod 0510) – 1354,64

ZUS DUŻY ze składką chorobową (kod 0510) – 1431,48

MAŁY ZUS PLUS (KOD 0590) – ustalany indywidualnie

*składki w nowych kwotach wpłacamy od lutego 2020 (wpłata składek za miesiąc styczeń)

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów.

Mikrorachunek podatkowy

Faktury tylko do paragonu z NIP

Biała lista podatników VAT

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Zmiana formy opodatkowania

Jak co roku przypominamy o konieczności sporządzenia spisu z natury (remanentu) na koniec roku (na dzień 31 grudnia).

Remanent na dzień 31 grudnia jest jednocześnie spisem z natury na dzień 1 stycznia.

O co chodzi z tym remanentem? Jeżeli podatnik handluje towarami to w momencie zakupu towaru handlowego nabycie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli w danym roku zakupił towar handlowy ale go nie sprzedał to na dzień 31 grudnia musi wartość tych towarów (po cenie nabycia netto jeżeli VATowcem lub po cenie brutto jeżeli jest zwolniony z VAT) ujawnić na remanencie. O wartość remanentów korygowane są koszty dla celów wyliczenia dochodu rocznego, który będzie wykazany w zeznaniu rocznym. Koszt oczywiście nie przepada bo w kolejnym roku ta wartość koryguje na plus wysokość kosztów przy wyliczaniu rocznego dochodu.

Przykład: Podatnik na dzień 01.01.2019 posiadał niesprzedane towary w wysokości 5.000zł (wg remanentu z dnia 31.12.2018). W ciągu 2019 roku uzykał przychody w wysokości 100.000zł oraz koszty podatkowe (w tym też zakup towarów) 50.000zł. Wartość niesprzedanych towarów na dzień 31.12.2019 wyniósł 10.000zł. Obliczenie rocznego dochodu:

Przychód: 100.000zł

Koszty: 5.000+50.000-10.000=45.000zł

Dochód roczny: 100.000-45.000=55.000zł

CZY KAŻDY MUSI ROBIĆ REMANENT?

Od 2019 roku nie muszą co roku robić remanentu podatnicy rozliczający się ryczałtem. To dobra zmiana bo w przypadku „ryczałtowców” nie miało to żadnego celu.

Pozostali podatnicy muszą na dzień 31 grudnia mieć spis z natury. Ponieważ prawie wszyscy nasi Klienci nie handlują towarami będą mieć zerowy spis z natury. Dla tych klientów przygotujemy spis przy okazji księgowania miesiąca grudnia. Pozostali Klienci, którzy posiadają towary handlowe na stanie, muszą zliczyć po cenach zakupu to co nie zostało sprzedane (edytowalny spis z natury) i przygotować remanent.

Każdy podatnik, o ile spełnia warunki, może zmienić dotychczasową formę opodatkowania. Możliwe zmiany są następujące:

  1. Zasady ogólne na podatek linowy
  2. Zasady ogólne na ryczałt
  3. Podatek liniowy na zasady ogólne
  4. Podatek liniowy na ryczałt
  5. Ryczałt na zasady ogólne
  6. Ryczałt na podatek liniowy

Jaki termin na zmianę formy opodatkowania?

Od początku 2019 zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił pierwszy przychód w roku podatkowym. Zakładając, że podatnik nie jest w okresie zawieszenia i osiąga przychody w każdym miesiącu to aby dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2020 należy to zrobić najpóźniej do dnia 20 lutego 2020.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmianę dokonujemy poprzez CEIDG. Wystarczy nam zgłosić i dokonamy w imieniu Klienta odpowiednią zmianę.

Nie zmieniam formy opodatkowania ale chcę wpłacać zaliczki kwartalnie/miesięcznie.

Zaliczki PIT/PPE mogą być wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. To jak będziemy opłacać zaliczki jest decyzją podatnika. Jeżeli ktoś wpłacał w 2019 roku zaliczki miesięcznie a chce kwartalnie lub odwrotnie może wpłacać w 2020 inaczej niż w roku poprzednim i nie trzeba tego zgłaszać. Informacja o tym w jaki sposób wpłacania zaliczek wybrał będzie w zeznaniu rocznym za dany rok – w tym przypadku w zeznaniu rocznym za rok 2020 – złożonym w roku 2021. Ważne aby wpłacać w wybrany sposób przez cały rok i prawidłowo opisywać przelewy. Np. jeżeli chcemy płacić miesięcznie to za styczeń wpłacamy za okres 20M01. Jeżeli zaliczki opłacamy kwartalnie to za pierwszy kwartał wpłacamy za okres 20K01.

Od 1 stycznia 2020 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

Jestem sprzedawcą i mam kasę starego typu

W tym przypadku zanim wystawi się dowód sprzedaży należy upewnić się czy nabywca chce fakturę czy paragon. Jeżeli chce fakturę nie będziemy ewidencjonować w ogóle transakcji na kasie fiskalnej (nie mamy opcji aby na paragonie był numer NIP nabywcy) i od razu należy wystawić fakturę.

Jestem nabywcą i chcę fakturę

Takie sytuacje będą każdego dnia. Przed zarejestrowaniem sprzedaży należy poinformować sprzedawcę, że chcemy fakturę. Jeżeli sprzedawca będzie posiadać kasę nowego typu (kasy online posiadają już tę funkcję i takie kasy będą od 01.01.2020 m.in. na stacjach benzynowych) należy podać numer NIP. Sprzedawca wygeneruje paragon z numerem NIP, a następnie do tego paragonu wystawi fakturę zgodnie z nowymi przepisami.

Mam paragon ale bez numeru NIP

Niestety takie sytuacje na początku obowiązywania nowych przepisów na pewno nie będą rzadkim zjawiskiem. Jeżeli dokonamy zakupu i otrzymamy paragon bez numeru NIP – sprzedawca najpewniej nie wystawi faktury do tego paragonu.

Jakie kary

Zasada jest prosta. Jeżeli sprzedawca zarejestruje transakcję na kasie fiskalnej bez numeru NIP a następnie wystawi do paragonu fakturę – zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z tej faktury. Nabywca takiej faktury także zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% VAT z faktury. Sprzedawca zapłaci VAT podwójnie a nabywca nie odliczy nic. A co z podatnikiem, który sprzedaje wyłącznie towary lub usługi zwolnione z VAT. Na fakturze nie będzie kwoty podatku VAT więc wydaje się, że nie będzie też sankcji. Oprócz sankcji wynikającej z tej ustawy są też kary z kodeksu karno-skarbowego. Reasumując. Od 2020 roku należy sprzedawców informować, że chcemy fakturę, zanim sprzedawca zacznie ewidencję na kasie fiskalnej. Jeżeli jesteśmy w roli sprzedawcy – nie możemy się zapomnieć. Jeżeli już będzie paragon (bez NIP) to nie wystawimy faktury.

CEIDG

czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to elektroniczna baza przedsiębiorców. Postaram się przybliżyć jak wypełnić wniosek do CEIDG krok po kroku. Na wstępie jakby ktoś nie doczytał artykułu – wpis do CEIDG jest bezpłatny! Mijają lata a wciąż słyszymy o oszustach wysyłających do nowych przedsiębiorców faktury do zapłaty za wpis np. z takiego fikcyjnego tworu jak CRDGiF czy CEFiDG. Dobra rada – wyrzucić od razu do kosza.

Każdy nowy przedsiębiorca, który planuje założyć działalność gospodarczą musi rozpocząć od wpisu do CEIDG. Ponieważ można to zrobić kreatorem jest to banalnie proste ale można popełnić proste błędy. W niniejszym artykule przestawię najtrudniejsze elementy. Dlatego będą to te bloki i pozycje, o które najczęściej pytają młodzi przedsiębiorcy.

Pole NIP i pole REGON

Jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie prowadził działalności to na pewno nie ma REGONU. Po prostu trzeba zaznaczyć „Nie posiadam numeru REGON” i tyle. Osoby, głównie od roczników ’90, mogą nie mieć numeru NIP, który kiedyś był nadawany każdemu, kto osiągał jakiekolwiek dochody np. z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenie. Jeżeli posiadasz „prywatny” numer NIP to wpisz właśnie ten, który znasz. Ten numer podobnie jak PESEL się nie zmienia. Jeżeli to nasza pierwsza działalność – użyjemy naszego „starego” numeru NIP. Jeżeli rozliczaliśmy się dotąd za pomocą PESELu czyli nie mamy NIPU – zaznaczamy „Nie posiadam numeru NIP”.

Adres zamieszkania

jest najważniejszy i obowiązkowy do uzupełnienia. Musimy go podać. Naszym urzędem skarbowym jest urząd właściwy dla adresu zamieszkania dlatego ten adres jest bardzo ważny. Adres firmy jest nieistotny. Jeżeli mieszkamy w Gdańsku ale firma ma być w Warszawie to właściwym urzędem skarbowym jest urząd w Gdańsku. Jeżeli nie jesteśmy pewni, który urząd będzie właściwy dla konkretnego adresu zamieszkania można skorzystać z wyszukiwarki urzędów skarbowych.

Firma przedsiębiorcy. Dowolna nazwa + obowiązkowo Imię i Nazwisko ponieważ to właśnie imię i nazwisko jest naszą firmą – wszelkie dodatku są tylko dodatkiem. Można oczywiście, co jest ostatnio coraz częstsze, nazwać firmę tylko imieniem i nazwiskiem.

Nazwa skrócona

Jest to pole tylko i wyłącznie dla celów ZUS. Z nazwy skróconej się nie praktycznie korzysta. Na przykład jeżeli mamy firmę, której nazwa to „Przedsiębiorstwo usługowo handlowe Jan Nowak”. Chciałoby się zrobić nazwę skróconą „FUH Jan Nowak”. Tak to najczęściej wygląda. Tylko właściwie po co? Przecież wystarczy nazwa skrócona „Jan Nowak” i tyle.

Stałe miejsce wykonywania działalnosci gospodarczej

Tu jest kilka przypadków. Jeżeli mamy takie miejsce i mamy na to dokumenty np. umowę najmu. Nie ma problemu – wpisujemy ten adres. Tym adresem będziemy się posługiwać na fakturach oraz w umowach.

Drugi przypadek kiedy adres firmowy to nasz adres zamieszkania. Jeżeli skopiujemy adres zamieszkania to te dane będą widoczne w ceidg. Jest to duże ułatwienie, które później ułatwi funkcjonowanie. Wystarczy podać numer nip i sprzedawca automatycznie pobierze dane do faktury z bazy. Ułatwia to życie i oszczędza wszystkim czas.

Ostatnia opcja to zaznaczenie „Brak stałego miejsca wykonywania działalności”. Dla przykładu może to być taksówkarz lub lekarz, który pracuje w 10 placówkach. Jadnak zaznaczając tę opcję nie będzie naszych danych w bazie CEIDG i w bazie GUS. Dala celów podatkowych oraz do faktur będziemy w tym wypadku używać naszego adresu zamieszkania! Kontrahenci nie pobiorą adresu i za każdym razem trzeba podawać pełne dane do faktur. Trochę męczące. Zalecam podać adres firmowy taki sam jak adres zamieszkania. Ułatwi to potem funkcjonowanie.

Przewidywana liczba pracujących. Wreszcie zrobili fajny opis (Przedsiębiorca + planowana liczba osób zatrudnionych). Jeżeli nie planujemy zatrudniać to wpisujemy „1”.

Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Proszę wpisać tę samą datę co data rozpoczęcia działalności.

Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy. Tu wpisujemy dane BR Łukasz Czyżewski i numer NIP 6452343090

Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. W opcji „księgowość stacjonarna” proszę wpisać PL woj. śląskie, powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry, miejscowość Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 24a, 42-680, poczta Tarnowskie Góry. Jeżeli wybieramy opcję „księgowość online” proszę wpisać adres gdzie będzie księga. Może to być adres zamieszkania lub adres firmowy.

Ponieważ nie masz jeszcze rachunku firmowego możesz jedynie dodać informację o rachunku prywatnym. Po założeniu konta firmowego dokonamy w imieniu Klienta zmiany w CEIDG i dodamy informację o firmowym rachunku bankowym.

Załóż działalność z kpir50 za darmo

Wniosek do CEIDG można wydrukować i oddać w urzędzie miasta ale komu chce się chodzić do urzędu. Proszę w pierwszej kolejności wyrobić profil zaufany a następnie założyć konto na CEIDG. Można w ten sposób założyć działalność bez wychodzenia z domu. Oczywiście jest jeszcze łatwiejszy sposób. Możesz to wszystko oddać nam dlatego wystarczy wypełnić ankietę. Wszystko załatwimy w kilka chwil i dostaniesz gotowy wniosek o wpis do CEIDG. Zapraszamy!

Uwaga! Mały ZUS Plus wchodzi w życie od 1 lutego 2020. Za miesiąc styczeń dla osób spełniających warunki będzie obowiązywać mały ZUS liczony wg przychodu. Limit przychodów za rok 2019 to 67500. Zgłoszenie do 8 stycznia 2020!

Nowy mały ZUS plus zastępuje wprowadzony od 2019 „mały ZUS”, który był liczony tylko wg przychodu za rok poprzedni.

Warunek pierwszy do małego ZUS plus

Aby skorzystać z nowego małego ZUSu trzeba najpierw „wykorzystać” pozostałe ulgi w opłacaniu składek społecznych tj. ulgę na start oraz zus preferencyjny liczony od 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po okresie wykorzystania tych ulg można skorzystać z nowego rozwiązania.

Warunek drugi

Z małego ZUS plus można skorzystać pod warunkiem, że przychód za rok poprzedni (2019) nie przekroczył 120tys. a dochód 76.314,20zł. Bardzo ważne! Jeżeli podatnik odliczał składki społeczne od przychodu należy je odjąć aby wyliczyć dochód. Jeżeli podatnik nie był czynny przez cały rok należy w pierwszej kolejności ustalić przychód czy mieści się w limicie. Limit ustalasz dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład:. Podatnik w 2019 roku miał aktywną działalność od 01.01.2019-31.08.2019 tj. przez 243 dni. Ustalamy limit przychodu: 120000/365×243=79890,41

Przeciętny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

(roczny dochód z działalności za rok poprzedni / liczba dni aktywnej działalności) x 30

Tak wyliczony średni miesięczny dochód mnożymy przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest podstawą wymiaru składek .

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychody były na poziomie 100 000 złotych. Dochód wyniósł 50 000 złotych. Podstawa wymiaru składek wynosi: (50000/365)x30x0,5=2054,79zł. Ponieważ wyliczona podstawa jest wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (780,00) oraz jest niższa niż 60% średniego (3136,20) od takiej podstawy będą liczone składki społeczne w 2020 roku.

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychód wyniósł 100 000 złotych. Dochód był na poziomie 10 000 złotych. Wyliczenie: (10000/365)x30x0,5=410,96. Wyliczona kwota jest niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia więc podstawą składek do ubezpieczeń społecznych w 2020 będzie 780 złotych (30% z minimalnego wynagrodzenia 2600zł)

Podobnie jak w ubiegłym roku na stronie ZUS będzie udostępniony kalkulator, który pomoże obliczyć nową podstawę do ubezpieczeń społecznych. Dlatego jak tylko się pojawi udostępnimy link do kalkulatora. Póki co można orientacyjnie policzyć na naszym kalkulatorze

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Od 1 stycznia 2020r. dotychczasowe rachunki do wpłat (odrębne dla każdego urzędu skarbowego oraz do rodzaju podatku) nie będą już aktywne.

Każdy podatnik będzie posiadał swój indywidualny rachunek do wpłat podatków. W numerze będzie zawarty numer NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie przypisany do podatnika raz i nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany podlegania pod inny urząd skarbowy.

Każdy podatnik aby wygenerować swój numer rachunku podatkowego może to zrobić w generatorze przygotowanym przez MF (wystarczy wpisać numer NIP) https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Bardzo ważne aby na dzień 31.12.2019r. nie mieć zaległości podatkowych z jakiegokolwiek tytułu. Wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy będą zaliczane w następującej kolejności:

1. najstarsze zaległości podatkowe

2. najwcześniejsze wymagalne (znane urzędowi) zobowiązania podatkowe

3. zobowiązania podatkowe zgodnie z identyfikatorem płatności (np. VAT7)

Prezentacja informacji o rachunku podatkowym https://youtu.be/JTM1OpiigFY

Split payment to sposób wykonania przelewu za pomocą podzielonej płatności. Polega to na tym, że nabywca towarów lub usług otrzymuje od dostawcy fakturę z wykazanym podatkiem VAT i opłaca tę fakturę MPP (Mechanizmem Podzielonej Płatności). Kwota netto z faktury trafia na konto główne dostawcy, natomiast kwota VAT z faktury trafia na subkonto VAT.

Po stronie dokonującego przelew metoda podzielonej płatności wygląda w następujący sposób:

Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT czynnym i posiada wystarczające środki na subkoncie VAT – wartość VAT z faktury zostanie przelana z subkonta VAT nabywcy, na subkonto VAT dostawcy, kwota netto zostanie przelana z konta głównego,

Jeżeli nabywca, podatnik VAT czynny nie ma wystarczających środków na subkoncie VAT lub stan wynosi zero – kwota podatku VAT z faktury zostanie przelana z konta głównego nabywcy na subkonto VAT dostawcy. Kwota netto także zostanie przelana z konta głównego nabywcy,

Jeżeli nabywca jest podatnikiem zwolnionym z VAT jego subkonto VAT zawsze będzie miało saldo zerowe. Pomimo tego taki podatnik także może wykonać przelew metodą podzielnej płatności. Wartość netto faktury oraz wartość podatku VAT zostanie przelana z konta głównego, ale wystawca faktury otrzyma już wpływ z podziałem na netto (konto główne) oraz VAT – na subkonto VAT.

Co ważne aby dokonać przelewu MPP można to zrobić tylko z konta firmowego oraz dostawca musi podać numer konta firmowego.

Przelewy MPP dotyczą tylko b2b (firma-firma) i nie dotyczą b3c (firma-osoba prywatna).

Z subkonta VAT możliwe jest dokonanie przelewu:

– zapłaty wartości VAT z faktur zakupowych

– zapłaty deklaracji VAT7/VAT7K

– zapłaty PIT, CIT

– zapłaty składek ZUS

ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019

Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT (zawiera: wyroby stalowe, komputery, telefony, konsole do gier, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, tonery, części samochodowe, odpady, usługi budowlane) https://kpir50.pl/wp-content/uploads/2019/10/załącznik-nr-15-do-ustawy-o-VAT.pdf

Likwidacja odwróconego obciążenia w obrocie krajowym u podatników VAT czynnych. U naszych Klientów dotyczy to firm z branży budowlanej. Od 1.11.2019 w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz innej firmy nie stosujemy odwróconego obciążenia. Nie będzie także rozróżnienia czy jest się podwykonawcą czy nie. Każda sprzedaż usług będzie na zasadach ogólnych tj. z wykazanym podatkiem VAT na fakturze.

Każda faktura na kwotę od 15tys brutto dotycząca towarów lub usług z załącznika nr 15 dokonana przez podatnika VAT czynnego musi posiadać adnotację „METODĄ PODZIELNEJ PŁATNOŚCI”.  Za brak tej adnotacji ustala się sankcję w wysokości 30% kwoty podatku VAT z takiej faktury.

Każda faktura na kwotę mniejszą niż 15tys brutto dotycząca towarów lub usług z załącznika nr 15 nie może mieć adnotacji „metoda podzielnej płatności”.

Każdy nabywca (zarówno podatnik VAT czynny jak i podatnik zwolniony z VAT), który nabywa towary lub usługi z załącznika nr 15 powinien opłacić fakturę METODĄ PODZIELNEJ PŁATNOŚCI.  Jeżeli faktura opiewa na kwotę 15tys brutto lub większą każdy musi opłacić taką fakturę METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Sankcje za brak zapłaty MPP to: dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% wartości VAT z faktury, brak możliwości uwzględniania w kosztach (od stycznia 2020) oraz sankcje karno-skarbowe.

Solidarna odpowiedzialność za nabycie towarów (nie dotyczy usług budowlanych) z załącznika nr 15 dotyczące transakcji do 15tys brutto. Jeżeli podatnik zakupi towar z załącznika, a sprzedawca nie zapłaci podatku VAT wynikającego z takiej transakcji – solidarnie za te zobowiązanie odpowiada nabywca (dotyczy to nabywców VAT czynnych oraz zwolnionych z VAT). Co istotne zapłata gotówką, kartą, za pośrednictwem płatności typu PayU, PayPal – nie chroni nabywcy przed sankcjami.

Reasumując. Od 1 listopada należy bardzo ostrożnie podchodzić do tematu nabywania towarów i usług z załącznika nr 15. Najczęstszym przypadkiem będzie nabywanie telefonów, komputerów i części samochodowych. Aby nie narażać się na sankcje należy kupować na fakturę z możliwością zapłaty przelewem i zapłacić to z wykorzystaniem metody podzielonej płatności. TO PROWADZI DO WNIOSKU, ŻE KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA (VAT CZYNNY I ZWOLNIONY Z VAT) POWINIEN POSIADAĆ FIRMOWE KONTO BANKOWE I KORZYSTAĆ Z NIEGO W W/W. SYTUACJACH.

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020

Od 1 września 2019r. wprowadzono wykaz określany jako „biała lista podatników VAT” zwana potocznie „białą listą”. Sankcje, o których mowa poniżej będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r. Na liście można znaleźć m.in.: numery rachunków firmowych, czy podatnik jest VAT czynnym, od kiedy, czy został wykreślony, czy został przywrócony. Na białej liście są i będą tylko podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni z VAT, którzy dokonali rejestracji jako podatnicy zwolnieni (to się zdarza rzadko jeżeli ktoś jest zwolniony z VAT ale np. sprzedaje lub nabywa usługi z krajów UE).

Bardzo ważne dla podatników VAT czynnych, którzy dokonują sprzedaży od 15tys brutto. W danych faktury należy umieszczać numer rachunku firmowego, który jest zgłoszony w Urzędzie Skarbowym. Nie może to być numer rachunku osobistego. Aby sprawdzić czy firmowy rachunek jest zgłoszony w US trzeba się zweryfikować na białej liście https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ Jeżeli nie będzie tam danych o aktualnym rachunku lub rachunkach prosimy się z nami kontaktować i dokonamy zmiany w CEIDG.

Jeżeli nabywca zweryfikuje dostawcę na białej liście i okaże się, że brak tam rachunku lub jest inny niż podany na fakturze istnieje duże ryzyko, że nie opłaci takiej faktury z uwagi na sankcje.

Jeżeli nabywca opłaci fakturę opiewającą na kwotę powyżej 15tys brutto na inny rachunek niż ten wykazany na białej liście nie może zaliczyć do kosztów uzyskania nadwyżki powyżej 15tys z danej faktury.

Nie wystąpi sankcja w postaci braku możliwości uwzględniania w kosztach jeżeli faktura zostanie opłacona na inny rachunek niż ten z białej listy, ale w ciągu 3 dni od daty przelewu poinformuje się pisemnie Urząd Skarbowy dostawcy o tym fakcie https://kpir50.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zawiadomienie-o-płatności-na-rachunek-inny-niż-wskazany-w-wykazie-podmiotów.pdf

Druga sankcja dotyczy podatku VAT. Jeżeli nabywca opłaci fakturę o wartości powyżej 15tys brutto na inny rachunek niż wykazany na białej liście – solidarnie odpowiada za zaległości w podatku VAT dostawcy wynikającej ze źle opłaconej faktury.

Sankcja dotyczące VAT nie wystąpi jeżeli taką fakturę opłaci się metodą podzielnej płatności.

PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Faktura wystawiona 31.10.2019 rozumiem, że jeszcze nie split payment? Nie. Muszą być spełnione warunki: obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019r.

2. Czy to znaczy, że jeśli założyłem konto firmowe by było na białej liście to jeszcze muszę na nim założyć jakieś subkonto na vat? Nie. Każdy bank ma obowiązek utworzyć konto techniczne VAT dla każdego rachunku firmowego.

3. W jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed tym, że sprzedawca z jakiegoś względu nie zapłaci podatku? Czy powinniśmy opłacać metodą Split payment wszystkie faktury, nawet poniżej 15 tys. brutto? Tak. Zapłata split payment każdej faktury (w tym faktury poniżej 15tys) uchroni nas z solidarnej odpowiedzialności i nie musimy wtedy sprawdzać czy dane towary lub usługi są na załączniku nr 15.

4. Czyli teraz wypadało by mieć konto firmowe w moim przypadku? Często kupuję nośniki elektroniczne  płyty, pen drive / etc., albumy fotograficzne  sprzęt fotograficzny.   W tym przypadku też muszę płacić tzw. MPP? Jeżeli to będą towary z załącznika nr 15 (np. aparaty fotograficzne są pod pozycją 66) i wartość faktury jest poniżej 15tys – można płacić bez MPP ale jest tu solidarna odpowiedzialność. Jeżeli faktura będzie wyższa – musi Pan zapłacić MPP. Dla bezpieczeństwa zalecam opłacać MPP w obu przypadkach czyli musi Pan założyć konto firmowe.

5. W przypadku gdy wystawiam rachunek na usługi graficzne / fotograficzne jak sprawa wygląda? (nie jestem płatnikiem VAT) Podatnik zwolniony z VAT wystawia fakturę/rachunek bez adnotacji MPP (brak jest wykazanego podatku VAT w fakturze) i otrzyma zapłatę tylko na konto główne.

6. W jaki sposób w systemie fakturaxl mogę dodać rachunek subkonta vat? Konta technicznego VAT nie podaje się kontrahentom na fakturze ani w żaden inny sposób. Podajemy tylko numer konta głównego. Banki automatycznie rozdzielają wpływ z podziałem na netto i VAT.

7. Czy w jakiś sposób muszę jeszcze dodać konto VAT do CEIDG, ponieważ nie znalazłem tam takiej opcji. Nie, w CEIDG dodajemy tylko firmowe konto główne.

8. Czy muszę posiadać jakieś środki na subkoncie VAT? Nie. Aby wykonać przelew MPP nie trzeba mieć środków na koncie VAT.

9. Czy opłacając fakturę muszę specjalnie zaznaczać, że przelew ma pójść jako płatność podzielona? W opcjach przelewu wybiera się przelew zwykły VAT, przelew VAT, przelew MPP. W zależności od banku różnie to określają. Na każdej stronie banku wyjaśniają jak zrobić przelew split payment.

10. Czy mam wystawiać osobny przelew na VAT? Nie. Robi się jeden przelew, który po wypełnieniu odpowiednich pozycji bank rozdziela i przelewa na właściwe konta: główne i subkonto.

11. Nie jestem vatowcem, nie wystawiam faktur powyżej 15 tys, ani nie kupuję powyżej 15 tys. czy muszę zakładać konto firmowe, czy jest taka możliwość aby zostało tak jak jest teraz (konto prywatne)? Art. 108e Ustawy o VAT: „Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy)”. Nie ma w tym art. mowy o 15tys. więc dotyczy każdej transakcji. Proszę także pamiętać, że jeśli Pan zakupi towary z załącznika nr 15 o wartości poniżej 15 tys zł, płacąc bez MPP ponosi Pan solidarną odpowiedzialność.

12. Czy muszę na białej liście umieszczać swoje konto? „Biała lista” to wykaz, który automatycznie zaciąga dane z baz urzędów skarbowych. Urząd skarbowy informację o firmowym rachunku bankowym pobiera z CEIDG. Aby numer firmowego konta znalazł się na białej liście należy go zgłosić poprzez CEIDG. Numer konta prywatnego nie pojawi się na „białej liście”.

13. Czy w związku z tą zmianą przepisów muszę dokonać jakiś innych czynności, aby nie otrzymać nie potrzebnie jakieś kary? Nie ma innych czynności. Jedyna ewentualna czynność to założenie konta firmowego i zgłoszenie go w CEIDG.

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Są to takie kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Ustawodawca zdecydował się na systematyczną wymianę kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii na kasy online. Pierwsze grupa podatników zostanie objęta tym obowiązkiem już od 1 stycznia 2020r.

Nowelizacja ustawy VAT

Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzono do ustawy VAT art. 145b. Przepis ten w ust. 1 pkt 1 wskazuje, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. w zakresie:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b)sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Co istotne art. 145b ust. 2 ustawy VAT podaje, że powyższy przepis stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1. Oznacza to, że podatnik działający w różnych branżach nie ma obowiązku wymiany wszystkich kas na nowy typ lecz dotyczy to jedynie ww. dostawy oraz usług.

W konsekwencji począwszy od 1 stycznia 2020 r. podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej z wbudowaną funkcjonalnością, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas.

Ulga na zakup kasy online

Wspomnijmy również o nowych zasadach stosowania ulgi na zakup kasy online. Otóż począwszy od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie w zakresie zakupu kas online. Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Jak możemy przeczytać w art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy VAT podatnicy, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ponadto zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot na zakup kas rejestrujących, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020 r.

W kontekście powyższych regulacji  podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych mogą uzyskać zwrot wydatków na zakup kasy online w kwocie do 700 zł.