Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

ZUS PREFERENCYJNY BEZ CHOROBOWEJ 263,59

ZUS PREFERENCYJNY Z CHOROBOWĄ 285,71

ZUS DUŻY BEZ CHOROBOWEJ + FUNDUSZ PRACY 1124,23

ZUS DUŻY Z CHOROBOWĄ + FUNDUSZ PRACY 1211,28

SKŁADKA ZDROWOTNA – SPRAWDŹ NA NASZYM KALKULATORZE https://kpir50.pl/samozatrudnienie/

Usługi IT opodatkowane ryczałtem w stawce 12%

Usługi programowania (PKWiU 62.01.1)

Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)

Usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)

Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Pozostałe usługi informatyczne z możliwością stawki ryczałtu 8,5%

Osoby z branży IT jeżeli chcą korzystać ze stawki 8,5% w pierwszej kolejności muszą uzyskać interpretację z GUS. Proszę pytać o PKWiU 2015 i koniecznie dopisać „nie dotyczy podatku VAT, wniosek składany na potrzeby przyporządkowania odpowiedniej stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych”. Link do usługi w GUS https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz/

Jeżeli interpretacja z GUSu będzie pozytywna skontaktuję Państwa z doradcą podatkowym (opinia podatkowa lub interpretacja).

62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych

62.02.30.0 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

63.11.12.0 – Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting)

63.11.19.0 – Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych

62.01.12.0 – Analiza systemów komputerowych klienta

62.01.12.0 – Projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych

62.01.12.0 – Konfigurację narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne

62.01.12.0 – Automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych

62.01.12.0 – Projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych

62.01.12.0 – Analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych

62.02.30.0 – Testy manualne oprogramowania

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=462953&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresci

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=618286&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=601576&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=584355&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=600350&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Od 1 października będziemy raportować Państwa transakcje wg nowego pliku JPK_V7, który zastąpi deklarację VAT7 oraz dotychczasowy JPK_VAT. Niestety nowy JPK jest dużo bardziej szczegółowy i musimy raportować dodatkowe oznaczenia GTU (grupy towarów i usług) oraz dodatkowe oznaczenia dla niektórych transakcji. Nowa procedura dotyczy sprzedaży od 01.10.2020 (jeżeli ktoś wystawia fakturę np. 05.10 ale z datą sprzedaży 30.09 to jeszcze będzie po staremu). Od października będziemy to robić wg poniższej procedury.

Osoby, które sprzedają usługi niematerialne zgodne z GTU_12 muszą nas o tym poinformować poprzez prawidłowe wskazanie GTU_12 podczas wystawiania faktur przychodowych. Dotyczy to tylko poniższych transakcji:

doradczych – w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem – PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;  (np. doradztwo w zakresie informatyki)

księgowych – PKWiU: 69.20.2;

prawnych – PKWiU: 69.1;  (wszyscy prawnicy)

zarządczych – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;

szkoleniowych – PKWiU: 85;

marketingowych – PKWiU: 73.11.12;

firm centralnych (head offices) – PKWiU: 70.1;

reklamowych – PKWiU: 73.1;

badania rynku i opinii publicznej – PKWiU: 73.2;

badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU: 72. (to np. dla programistów, którzy chcą skorzystać z ulgi ip box!)

Instrukcja krok po kroku jak to zrobić w fakturaxl.pl. Raz przypisane GTU_12 do danego produktu będzie się automatycznie generować przy każdej kolejnej fakturze.

Poza GTU będziemy także raportować procedury szczególne ale po analizie wiemy, że jedyną która może wystąpić to TP (transakcje powiązane). Krótko mówiąc, jeżeli ktoś wystawia fakturę na podmiot z którym jest powiązany kapitałowo lub osobowo to musimy to raportować.

Powiązanie kapitałowe: jeżeli fakturuje się na rzecz pomiotu, w którym mamy min. 25% udziałów.

Powiązania osobowe: pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Jeżeli ktoś w Państwa wystawia fakturę na podmiot powiązany musi nas każdorazowo informować o tym fakcie.

TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA – 362,34 (ulga na start kod 0540 lub przy zbiegach tytułów do ubezpieczeń np. etat i działalność gospodarcza)

ZUS PREFERENCYJNY bez składki chorobowej (kod 0570) – 590,03

ZUS PREFERENCYJNY ze składką chorobową (kod 0570) – 609,14

ZUS DUŻY bez składki chorobowej (kod 0510) – 1354,64

ZUS DUŻY ze składką chorobową (kod 0510) – 1431,48

MAŁY ZUS PLUS (KOD 0590) – ustalany indywidualnie

*składki w nowych kwotach wpłacamy od lutego 2020 (wpłata składek za miesiąc styczeń)