26 stycznia 2019

Fakturowanie usług medycznych

Sprawdź jakie elementy muszą być na fakturze dokumentującej sprzedaż usług medycznych. Usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i dotyczą […]
18 stycznia 2019

Zmiana formy opodatkowania 2019

Zmiana formy opodatkowania 2019 FORMĘ OPODATKOWANIA MOŻNA ZMIENIĆ RAZ W ROKU NA DANY ROK. TERMIN NA ZŁOŻENIE INFORMACJI O FORMIE OPODATKOWANIA TO 20 DZIEŃ MIESIĄCA PO […]
19 listopada 2018

Leasing samochodów 2019

Leasing samochodów 2019 Ministerstwo Finansów zaplanowało od 1 stycznia 2019 r. szereg zmian w zakresie podatków dochodowych. Nowelizacja ma swoim zakresem objąć również przepisy dotyczące leasingu […]
19 listopada 2018

Nabycie samochodu osobowego w 2019 r.

Nabycie samochodu osobowego w 2019 r. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej składnikiem majątku jest samochód osobowy. Z początkiem 2019 r. zmianie ulegną zasady […]