Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

CEIDG jak wypełnić wniosek

Jeżeli chcesz samodzielnie wypisać wniosek o wpis do działalności gospodarczej dajemy Ci najlepszą instrukcję jak to zrobić w 5 minut. Wejdź na stronę ceidg.gov.pl:
 Załóż działalność gospodarczą
 Nowy wniosek
 Dalej
 02.3 Wniosek złożony przez – „Przedsiębiorcę”

 03.1 Płeć – wybierz
 03.2a – Rodzaj dokumentu tożsamości – wybierz „dowód osobisty”
 03.2b – Seria i numer dokumentu tożsamości – wpisz numer dowodu osobistego
 03.3 PSESEL – wpisz numer PESEL
 03.4. NIP – zaznacz „nie posiadam numeru NIP” – chyba, że posiadasz to wpisz numer. NIP jest jedne na całe życie
 03.5. REGON zaznacz „nie posiadam numeru REGON”. Jeżeli kiedyś prowadziłeś działalność gospodarczą REGON pozostanie ten sam – wpisz go w takim przypadku
 03.6-03.13 – uzupełnij dane osobowe
 03.14 – wpisz „Polska” i kliknij DODAJ
 03.15 – wybierz „Tak, składam oświadczenie”

 04 Adres zamieszkania – bardzo ważny blok. Wpisz aktualny adres zamieszkania – to ten adres będzie właściwy dla odpowiedniego urzędu skarbowego

 05 – nie wpisujesz tu swojego prywatnego maila a adres email z portalu podatkowego lub z sytemu epuap – najlepiej nie wypisuje tego bloku w ogóle

 06 Firma – musisz wpisać nazwę firmy + imię + nazwisko. Nie jest konieczne wymyślanie nazwy firmy ale jest obowiązkowe podanie w jej nazwie imienia i nazwiska. Może to być np. FIRMA ABC ADAN NOWAK lub po prostu ADAM NOWAK. Nie może być natomiast FIRMA ABC.
 06.1 – Przewidywana liczba pracujących – wpisz „1” – zakładamy, że nie będziesz nikogo zatrudniać
 06.2 – Przeważające PKD. Dla np. programisty będzie to 62.01.Z; Pozostałe PKD: możesz wpisać 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z

 07 – nazwa skrócona – jest to nazwa tylko dla celów ZUS więc dla Ciebie całkowicie nieistotna wartość. Najlepiej tutaj wpisać po prostu nazwisko + imię a takiej kolejności

 08 – data rozpoczęcia działalności – pierwszy dzień od kiedy Twoja firma będzie działać

 09 – Dane kontaktowe – najlepiej nie wpisywać tutaj nic. Jeżeli już wpiszesz zaznacz checkbox „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”. Zmniejszy to ilość spamu

 10.1 – adres do doręczeń – trzeba wypisać
 10.2 – adres firmy – jeżeli pracujesz w domu zaznacz „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” – automatycznie twój adres zamieszkania będzie jednocześnie adresem firmowym

 11 – Dodatkowej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie będzie musisz uzupełnić
 12 – Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – musisz to wybrać także w przypadku ulgi na start
 12.1 – data powstania obowiązku opłacania składek ZUS – wpisz tę samą datę jak data rozpoczęcia działalności z pkt. 08
 12.2 – Nie dołączamy zgłoszenia do ZUS. Tym zajmiemy się my jako Twoje biuro rachunkowe.

 17.1 – wybierz urząd skarbowy właściwy ze względu na Twój adres zamieszkania! To bardzo ważne aby przypisać prawidłowy urząd skarbowy

 18 – Forma opodatkowania. Wybierz jako programista zasady ogólne lub podatek liniowy

 19 – Forma wpłaty zaliczki – zalecam miesięcznie. Kwartalnie przy dużych dochodach powoduje częściowe kontrolowanie dochodów i „odkładanie” po każdym miesiącu kwoty na przyszłą zaliczkę. Nie sprawdza się to. Po kwartale zaliczki mogą tak duże, że przelew jest dużym obciążeniem. Przy okazji warto wspomnieć, że jako nowy przedsiębiorca nie masz prawa do rozliczania kwartalnego podatku VAT więc jak już VAT będzie miesięcznie i najlepiej zostawić też miesięczne rozliczanie zaliczek PIT

 20 – rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot – wybierz „Tak”

 21.1 – wpisz „BR Łukasz Czyżewski”
 21.2 – wpisz „6452343090”

 22 – Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Każdy Klient biura kpir50.pl oryginalną dokumentacją przechowuje u siebie – wpisujemy adres firmy lub zamieszkania w zależności gdzie będziesz przechowywać księgę.
 23 – Prowadzę zakład pracy chronionej – wybierz NIE

 26 – Informacje o małżeńskiej wspólnocie majątkowej – wybierz TAK lub NIE/NIE DOTYCZY

 27 – Rachunki bankowe. Póki nie masz NIPu i REGONu nie masz konta firmowego. Na razie nie wypełniaj tego punktu
 29 – Pełnomocnictwo. Tutaj wpiszemy nasze dane. Ze względu na dane osobowe prześlemy informacje do tego punktu emailem.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…