Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Od 1 stycznia zamiast kilku przelewów miesięcznie wykonasz tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 zgodnie z ustawą a dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy będą wpłacać składki jednym zbiorczym przelewem. Dotyczy to wszystkich składek tj. składek na:
– ubezpieczenie społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.
Wg ZUS przelew składek będzie bardziej przypominał zwykły przelew. Będzie to działać na podobnej zasadzie jak dziś opłacanie rachunków telekomunikacyjnych czy rachunków za media. Każdy odbiorca otrzyma swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie co miesiąc wpłacał wynikające z dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA kwoty. Każdy przedsiębiorca otrzyma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o indywidualnym numerze rachunku składowego. Ostatnie dziesięć cyfr tego specjalnego rachunku będzie to numer NIP. Nie będzie już potrzeby wpisywania dodatkowych informacji na przelewach tj. dodatkowego identyfikatora REGON lub PESEL ani też nie będzie już konieczne wpisywanie okresu za jaki dokonujemy wpłaty. Każda wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego będzie w systemach ZUS księgowany jako wpłata od konkretnego płatnika. Po stronie ZUS będzie odpowiednie rozksięgowanie i podział na odrębne fundusze. Najbardziej ułatwi to funkcjonowanie w firmach jednoosobowych płacących składki wyłącznie za siebie. Kwota składek jest niezmienna przez cały rok więc będzie możliwość ustawienia w banku stałego zlecenia na 12 kolejnych miesięcy.
Według informacji z ZUS każdy płatnik w IV kwartale 2017 otrzyma informację z numerem rachunku składowego. ZUS informuje, że osoby które zgubią lub z jakichś powodów nie otrzymają informacji o rachunku będą mogli zgłosić się do najbliższej placówki ZUS lub pozyskać numer telefonicznie poprzez COT (Centrum Obsługi Telefonicznej) pod numerem 22-560-16-00 lub bezpośrednio na stronie przygotowanej przez ZUS https://www.eskladka.pl/

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…