JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
28 kwietnia 2017
WYCOFANIE SAMOCHODU FIRMOWEGO NA CELE OSOBISTE A PODATEK VAT
20 maja 2017

JAK ROZLICZYĆ FAKTURĘ ZA HOTEL

 

Jak zaksięgować fakturę za usługi hotelowe?
Przedsiębiorcy podczas prowadzenia działalności gospodarczej muszą się przemieszczać po kraju oraz coraz częściej wyjeżdżać w sprawach służbowych poza granice kraju. Czy w związku z zakupem usług hotelowych można zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodu? Mamy tutaj do wyjaśnienia dwie sytuacje.
Podróż służbowa krajowa. Przedsiębiorca zakupuję usługę hotelową na terytorium Polski. Podatnik otrzymuje fakturę VAT ze stawką VAT 8%. Ustawa o VAT mówi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Są jednak wyjątki i jednym z wyjątków jest właśnie usługa hotelowa. Art. 88 ust. 1 pkt 4 mówi:
„Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
(…)
b) usług noclegowych i gastronomicznych”
W związku w powyższym podatnik nabywający usługę hotelową na terytorium kraju całą wartość faktury brutto księgujemy do kolumny 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Podróż służbowa zagraniczna. Przedsiębiorca zakupuje usługę hotelową poza terytorium kraju. Zakup usługi jest udokumentowany fakturą. W pierwszej kolejności musimy się zastanowić czy zakup takiej usługi będzie dla polskiego podatnika importem usług. Jednym z warunków aby transakcja była u podatnika nabywającego usługę jest miejsce opodatkowania na terytorium kraju nabywcy usługi. W przypadku usług hotelowych zgodnie z art. 28e opodatkowanie takiej usługi następuje w kraju sprzedawcy usługi.
„Art. 28e. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.”
Zatem pozostaje jedynie zaksięgować do kolumny 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość takiej faktury w kwocie brutto. Faktury wystawione w walucie obcej przeliczamy na PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

 

 

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?