JEDEN PRZELEW DO ZUS OD 2018 ROKU
14 sierpnia 2017
BIURO WE WŁASNYM MIESZKANIU
11 września 2017

SKŁADKI ZUS – KARY ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI

Składki ZUS – kary za opóźnienie w płatności

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie składek ZUS. W przypadku niezatrudniania pracowników ostatecznym terminem płatności ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jest 10. dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. W firmie zatrudniającej pracowników okres ten zostaje wydłużony do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca z różnych względów nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Odsetki za zwłokę

Konsekwencją nieopłacenia składek ZUS w terminie są odsetki, które naliczane są od dnia ostatecznego, w której płatnik powinien dokonać płatności. Zatem ich wysokość zależy od długości okresu zwłoki. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi uregulować zaległości, a więc opłacić odsetki wraz z zaległymi składkami za dany okres. Nie można jednak w pierwszej kolejności opłacić naliczonych odsetek, a dopiero w późniejszym czasie nieopłaconych składek.

Kiedy wysokość odsetek nie przekroczy 6,60 zł, zostają one automatycznie anulowane, zatem nie ma obowiązku ich opłacenia. Nadal jednak konieczne jest uregulowanie zaległych składek. Można się jednak spotkać z informacją, że limit anulowanych składek wynosi 8,70 zł, tak wynika z ustawy Ordynacji podatkowej. Z kolei ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na przepisy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z którymi odsetki nie są pobierane, jeżeli wynoszą mniej niż 6,60 zł.

Konsekwencje mogą być większe

Odsetki mogą być bardzo różne, co zależy od czasu zwłoki. Im dłużej zaległości nie są regulowane, tym są one wyższe. Może się więc okazać, że płatnik będzie zobowiązany do opłacenia odsetek w wysokości kilku tysięcy złotych. Opóźnienie związane jest ponadto z karą grzywny, która wynosi nawet 5 tys. złotych.

Konsekwencją długotrwałej zwłoki jest także proces sądowy. ZUS ma ponadto prawo do nałożenia płatnika dodatkowej opłaty wynoszącej 100% nieopłaconych składek. Składki mogą zatem zostać podwojone, a koszty przedsiębiorcy znacznie się zwiększyć.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje w szczególnych przypadkach inne metody wyegzekwowania od płatnika zaległości, które oczywiście są zgodne z obowiązującym prawem. Może on wystąpić o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, która należy do przedsiębiorcy, zająć jego majątek lub pobrać zaległe należności bezpośrednio z jego rachunku bankowego.

Czy można uniknąć konsekwencji?

Tak, ale tylko wówczas, kiedy sytuacja przedsiębiorcy jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie dokonać zaległych płatności i tym samym zwraca się on do ZUS z prośbą o odroczenie terminu należności.

Należy jednak mieć świadomość konieczności spełnienia kilku warunków, w tym opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników i innych ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie zniesiony z przedsiębiorcy obowiązek naliczania odsetek za składki opłacane w późniejszym terminie.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?