Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Środki trwałe przyjęte do firmy z użytku prywatnego

Jedną z metod oszczędności przedsiębiorców przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wykorzystanie prywatnego majątku do celów firmowych. Najczęściej są to: samochód, nieruchomość, urządzenia techniczne, urządzenia i sprzęty. Wprowadzenie tych środków trwałych wymaga odpowiedniego rozliczenia w kosztach podatkowych.

Z użytku prywatnego do firmowego
Wyjaśnijmy, czym są środki trwałe. Z Ustawy o PIT wynika, że są to „stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
• budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
• maszyny, urządzenia i środki transportu,
• inne przedmioty,
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.”
Z zapisu dowiadujemy się zatem, że nie tylko mamy możliwość wykorzystywania środków własnych w celach firmowych, ale również, co można do nich zaliczyć. Wprowadzając do działalności składniki majątku prywatnego, trzeba je zawsze wprowadzić jako środki trwałe.

 

Wartość środków trwałych – wycena
Zakupiony 3 lata temu samochód nie będzie już miał takiej samej wartości dzisiaj, jak w tamtym czasie, podobnie jest z innymi składnikami, które chcemy wprowadzić do firmy. Tracą one na wartości, a zatem ich rzeczywista wartość rynkowa w momencie przekazania do firmy jest niższa niż w chwili zakupu.
Należy jednak podkreślić, że przy wycenie na potrzeby podatku ważne jest jedynie posiadanie dowodu zakupu wprowadzanych do firmy środków. Co to oznacza?

Przykład 1
Jan Kowalski w 2015 roku kupił samochód za 80 tys. złotych. Po dwóch latach jego wartość rynkowa wynosiła 40 tys. złotych. Postanowił on wprowadzić pojazd do swojej firmy. Dysponował dowodem zakupu – fakturą – , a więc jego wartością początkową jest cena nabycia, czyli 80 tys. złotych i z taką wprowadzany jest pojazd do firmy.
Wartość pojazdu obniża się o podatek VAT. UWAGA – w przypadku, kiedy podatek nie jest podatkiem naliczonym lub podatnik nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wartość nie jest obniżana o VAT.
Inaczej byłoby, gdyby pan Kowalski nie dysponował dowodem zakupu samochodu. Wówczas przyjmowany jest do ewidencji środków trwałych z aktualną ceną rynkową. Traci więc 40 tys. złotych.

Amortyzacja środków trwałych wprowadzanych do działalności
Kiedy wprowadzamy do firmy z majątku prywatnego środki trwałe, to poddajemy je amortyzacji w taki sam sposób, jak te nabyte bezpośrednio na potrzeby firmy. Można wybrać metodę liniową lub degresywną. Warto również pamiętać, że Mały Podatnik i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mają możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do łącznej kwoty 50 000 EUR.

 

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…