Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.
Przychód (za jeden rok)
Koszty (za jeden rok)
ZUS
Stawka ryczałtu
Rozliczenie z współmałżonkiem
Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt
Składki ZUS
Fundusz pracy
Podatek
Składka zdrowotna
Suma ZUS i podatków
Zysk NETTO

* Kalkulator z uwagi na ulgi bada obciążenia podatkowe w skali całego roku!

* W opcji podatku „zasady ogólne” jest uwzględniana roczna kwota wolna od podatku i ulga dla klasy średniej.

* Dochody małżonka (liczone z umowy o pracę) muszą być równe lub mniejsze od przychodów przedsiębiorcy – kalkulator ma za zadanie zbadać zoptymalizowanie przedsiębiorcy (nie małżonka). Dochody małżonka uwzględniają kwotę wolną, ulgę dla klasy średniej, ograniczenie składek emerytalnych i rentowych. Pole „Podatek” pokazuje w opcji wspólnego rozliczenia podatek do zapłaty po odjęciu zaliczek z umowy o pracę, opłaconych przez pracodawcę.

* Ulga dla klasy średniej liczona indywidualnie u przedsiębiorcy i u małżonka.

* Składki ZUS uwzględniają 12 x ZUS podany na rok 2022.

* Pole „Zysk netto” uwzględnia wpisane koszty (także w opcji ryczałtu). Najbardziej interesującą wartością jest pole „Suma ZUS i podatków” – najlepszą opcją będzie ta, w której ta wartość jest najmniejsza.

Sprawdź ofertę księgowość online z kpir50.pl. Zobacz także opinie na temat pracy naszego biura