SAMOZATRUDNIENIE KALKULATOR

 
Kwota netto na jaką jest wystawiona faktura/rachunek
Proszę uzupełnić pole
Ubezpieczenie społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne
342,32 zł
Ubezpieczenie chorobowe
Fundusz pracy
Podatek dochodowy
Pozostałe koszty: usługi księgowe, czynsz, telefon itp.
Dochód netto