Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.
Kwota netto faktury
Ubezpieczenie społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie chorobowe
Fundusz pracy
Podatek dochodowy
Inne koszty
Zysk netto