Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.
Kwota netto faktury
Ubezpieczenie społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie chorobowe
Fundusz pracy
Podatek dochodowy
Inne koszty
Zysk netto

Samozatrudnienie kalkulator b2b pozwala wyliczyć ile netto zarobi przedsiębiorca świadczący usługi business to business.

Rozpoczynający dopiero działalność mogą skorzystać z ulgi na start w ZUS. W przypadku tej opcji proszę w kalkulatorze samozatrudnienia wybrać w polu wyboru: Ubezpieczanie społeczne – „Bez składek społecznych”. Ulga na start trwa 6 pełnych miesięcy. Jeżeli rozpoczniemy działalność od np. 2-go dnia miesiąca – ulga przysługuje przez pierwszy niepełny miesiąc i 6 pełnych kolejnych miesięcy.

Ulga na start w ZUS jest dobrowolna więc można od początku działalności być na ZUSie preferencyjnym (24 miesiące). W tym wypadku proszę wybrać „Składka obniżona”. W przypadku dużego ZUS wybieramy „Składka normalna”.

Pole ubezpieczenie zdrowotne jest stałe i tę składkę opłaca się niezależnie od wybranej opcji ZUS.

Pole „Ubezpieczenie chorobowe” jest aktywne tylko w przypadku opcji ze składkami społecznymi. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Jeżeli opłacamy te ubezpieczenie możemy w przyszłości skorzystać z zasiłków chorobowych. Warunkiem jest opłacanie składek zawsze w terminie. Z tego ubezpieczenia można korzystać dopiero po okresie wyczekiwania – w tym przypadku po 90 dniach od przystąpienia do ubezpieczenia.

W polu „Inne koszty” wpisujemy przewidywane koszty działalności: samochód, telefon, księgowość itp.

Kalkulator dla samozatrudnionych b2b wylicza wartość podatku uśrednionego po stawce 18%. Na zasadach ogólnych w pierwszym progu podatkowym stawka wynosi 17% natomiast przy podatku liniowym 19% dlatego uśredniliśmy stawkę wyliczanego podatku PIT.

Kalkulator samozatrudnienia przygotowany przez nasze biuro pokaże ile zarobisz „na rękę”. Sprawdź też księgowość online z kpir50.pl. Zobacz także opinie na temat pracy naszego biura