Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową usługi,
  • kwotę należności ogółem,
  • wskazanie przepisu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku

   Udostępnij post znajomym

   Powiązane wpisy