11. Czy muszę wysyłać deklaracje do urzędu skarbowego i do ZUS?

Nie. Deklaracje do urzędu skarbowego w imieniu Klienta wysyła biuro rachunkowe. Klient nadaje nam pełnomocnictwo do elektronicznego przekazu deklaracji do urzędu skarbowego (UPL-1). Deklaracje do ZUS także są wysyłane przez biuro.

22. Termin płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy wpłacają w dwóch terminach.
Do 10-go dnia następnego miesiąca - firmy jednoosobowe (bez pracowników) opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15-go dnia następnego miesiąca - firmy zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców.

33. Numery kont bankowych do płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane są od 01.01.2018 na INDYWIDUALNY NUMER SKŁADOWY. Każdy przedsiębiorca otrzymuje od ZUS odpowiedni numer konta, na które wpłacane są wszystkie składki ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do przedsiębiorcy listem informację o tym unikalnym numerze konta do wpłat.. Można ten numer zweryfikować na stronie https://www.eskladka.pl/

44. Identyfikator płatności ZUS

Przelewy do ZUS od 01.01.2018 nie muszą już być odpowiednio opisywane.
Przedsiębiorca posiada indywidualny numer składkowy i wszystkie wpłaty na te konto dotyczą tylko konkretnego przedsiębiorcy. Wpłaty są zaliczane na poczet najstarszych zaległości. Opis przelewu może być dowolny np "składki ZUS"

55. Termin płatności podatkowych PIT, PPE, VAT

Wpłaty należnych podatków dokonujemy w następujących terminach:
- PIT - do 20go dnia następnego miesiąca
- PPE (zryczałtowany podatek dochodowy) - do 20go dnia następnego miesiąca
- VAT - do 25go dnia następnego miesiąca

66. Numery kont bankowych do płatności podatkowych
Płatności podatkowych dokonuje się na konta właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Najłatwiej w wyszukiwarce wpisać "US + miasto, w którym znajduje się właściwy urząd skarbowy". Na stronie urzędu konta do wpłat znajdują się w zakładce: ORGANIZACJA->NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
77. Identyfikatory płatności podatkowych

Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
- zryczałtowany podatek dochodowy PPE
- podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)
- podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR
- jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału

88. Jak przechowywać dokumentację?

1. Do segregatora wkładamy dokumenty źródłowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne itd) zaczynając od dokumentu nr 1 i kończąc na ostatnim zaksięgowanym dokumencie (widzimy go zawsze na wierzchu). Na dokumentach źródłowych nanosimy długopisem odpowiedni numer zgodnie z KPIR (1,2,3 itd)

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

2. Deklaracja PIT5 lub PIT5L (do wykazania dochodu oraz należnej zaliczki PIT do wpłaty)

3. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (do tej deklaracji podpinamy potwierdzenia zapłaty składek)

4. Rejestr VAT sprzedaż oraz rejestr VAT zakupy

5. Deklaracja VAT7/VAT7K/VAT-UE/VAT-27

6. Ewidencja wyposażenia

7. Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)

8. Pozostała dokumentacja (dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne, umowa z biurem, pełnomocnictwa i inne)BR Łukasz Czyżewski | NIP 6452343090 | REGON 241357304 | CERTYFIKAT KSIĘGOWY 33654/2009 | POLISA PZU OC RAC0007995 | biuro@kpir50.pl

adres biura: Biuro Rachunkowe BR Łukasz Czyżewski 42-680 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 24A woj. śląskie | tel. 32 718 64 49


0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?