Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

Oczywiście Klient nie księguje samodzielnie. Każdy Klient naszego biura ma przypisaną dedykowaną księgową. Wszystkimi księgowymi sprawami zajmuje się pracownik biura. Jest to zasadnicza różnica między księgowością online u nas i w konkurencji.

Każdy nowy Klient naszego biura bezpośrednio o podpisaniu umowy otrzymuje dostęp do aplikacji FakturaXL, w której wystawia faktury. Od 2024 roku wraz z wejściem KSeF ma tez możliwość wysyłki do KSeF oraz do pobierania faktur zakupowych z KSeF.

Gwarantujemy, że 100% spraw związanych z założeniem i prowadzeniem działalności odbywać się będzie online. Cała procedura związana z założeniem działalności (wpis do CEIDG, rejestracja w ZUS, rejestracja do VAT) oraz bieżące rozliczenia odbywają się bez ani jednej fizycznej wizyty czy to w urzędzie czy w naszym biurze.

Tak. Założenie z naszą pomocą działalności gospodarczej jest banalnie proste i zajmuje mniej niż kwadrans. Nowy Klient biura uzgadnia z naszym pracownikiem szczegóły odnośnie formy opodatkowania, wyboru ZUS oraz VAT. Następnie wypełnia ankietę i otrzymuje od nas prostą instrukcję jak krok po kroku wypisać i wysłać wniosek o wpis do CEIDG. Trwa to kilka minut. Po nadaniu numerów NIP i REGON wysyłamy kolejne instrukcje dotyczące założenia konta na PUE, pełnomocnictwa do US, Klient loguje się do systemu FakturaXL.

Komunikacja z biurem odbywa się wyłącznie drogą mailową. Jest to podyktowane dwoma bardzo ważnymi powodami. Po pierwsze pozwala to utrzymanie bardzo konkurencyjnych cen – czas na rozmowy telefoniczne wykorzystujemy w bardziej efektywną pracę. Oczywiście na każde pytanie zadane za pomocą maila odpowiadamy bardzo szybko. Po drugie wymiana komunikacji za pomocą emaili daje każdej ze stron możliwość sprawdzenia po latach, o czym była konkretna rozmowa.

Obsługujemy :

 • Branża IT
 • Branża medyczna
 • Branża beauty
 • Usługi inżynierskie: projektant, architekt, kierownik budowy
 • Usługi foto
 • Edukacja, tłumaczenia
 • Marketing
 • Usługi prawne
 • Nie obsługujemy :

 • Handel
 • Transport
 • Budowlanka, w tym usługi instalacyjne
 • rozliczający się VAT metodą kasową
 • spółek kapitałowych
 • spółek cywilnych
 • stowarzyszeń, fundacji

 • Kolejność umieszczenia dokumentów w segregatorze:
  Do segregatora wkładamy dokumenty źródłowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne itd) zaczynając od dokumentu nr 1 i kończąc na ostatnim zaksięgowanym dokumencie (widzimy go zawsze na wierzchu). Numer, pod którym jest zaksięgowany dokument znajduje się po lewej stronie księgi przychodów i rozchodów / ewidencji przychodów (kolumna l.p.). Numeracja w segregatorze będzie odwrotna niż w tradycyjnej książce. Na końcu segregatora jest pierwszy dokument a na początku ostatnio zaksięgowany. Pod dowody wewnętrze należy podpiąć załączniki np. potwierdzenie zapłaty, do którego odnosi się DW.
  Po dokumentach źródłowych należy wpiąć do segregatora:
  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / Ewidencja przychodów
  Deklaracja PIT5 lub PIT5L (do wykazania dochodu oraz należnej zaliczki PIT do wpłaty)
  Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (do tej deklaracji podpinamy potwierdzenia zapłaty składek)
  Rejestr VAT sprzedaż oraz rejestr VAT zakupy
  Deklaracja VAT7/VAT7K/VAT-UE/VAT-27
  Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)
  Pozostała dokumentacja (dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne, umowa z biurem, pełnomocnictwa i inne)
  Można także całą dokumentację przechowywać elektronicznie bez papierowego archiwum. Trzeba jednak spełnić pewne warunki tj. autentyczność, integralność i czytelność dokumentów.

 • Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
 • Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

  Elektroniczne księgi należy przechowywać bezpiecznie i z podziałem na poszczególne okresy zachowując chronologię.


 • Obecnie kontrole podatkowe przeprowadzane są w inny sposób niż to było jeszcze kilka lat temu. Od momentu wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych podatnicy są sprawdzani na bieżąco. W szczególności dotyczy to podatników VAT-czynnych, za których wysyłamy co miesiąc kontrolny plik JPK-VAT. Na ogół to wystarcza. Podobnie jest z podatkiem dochodowym. Na żądanie urzędu skarbowego wysyłamy plik JPK-KPIR lub JPK-EP. Takie czynności kończą się na ogół przesłaniem do urzędu skanu kilku faktur. Jeżeli jest ok na tym kończy się kontrola. W tych czynnościach kontroli elektronicznych bierzemy czynny udział w pakiecie księgowości online jak i w pakiecie księgowości stacjonarnej. Kontrole „na żywo” przeprowadzane w urzędzie skarbowym lub w miejscu przechorowywania dokumentacji księgowej są niezwykle rzadko. Jeżeli zajdzie potrzeba reprezentowania Klienta podczas takiej kontroli to jest to tylko w pakiecie księgowości stacjonarnej.

  Tak. Każdy nowy Klient otrzyma w instrukcji dotyczącej wpisu do CEIDG wytyczne aby nie robić samodzielnie zgłoszenia do ZUS. Zrobimy do w imieniu Klienta w kilka dni po przetworzeniu wniosku w CEIDG. W trakcie trwania umowy pilnujemy terminów dotyczących okresów ulgowego ZUSu i wysyłamy odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. Na prośbę Klienta rejestrujemy także osoby z bliskiej rodziny dla celów korzystania z NFZ.

  Tak. Klienci, którzy chcą lub muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT robią to na formularzu VAT-R. Wysyłamy takie zgłoszeniu w imieniu Klienta oraz w trakcie trwania umowy dokonujemy ewentualnej aktualizacji zgłoszenia. Oczywiście jest to dla Klientów naszego biura usługa bezpłatna.

  Komunikujemy się z klientami wyłącznie droga mailową, zarówno w trakcie okresu przed rozpoczęciem działalności, jak i w trakcie trwania naszej umowy. W przeciwieństwie do rozmów telefonicznych, można po wielu latach odszukać korespondencję mailową i jest to dla bezpieczeństwa zarówno biura, jak i klienta.