11. Czy muszę wysyłać deklaracje oraz pliki JPK do urzędu skarbowego i do ZUS?

Nie. Deklaracje VAT oraz pliki JPK do urzędu skarbowego w imieniu Klienta wysyła biuro rachunkowe. Klient nadaje nam pełnomocnictwo do elektronicznego przekazu deklaracji do urzędu skarbowego (UPL-1). Deklaracje do ZUS także są wysyłane przez biuro.

22. Termin płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy wpłacają w dwóch terminach.
Do 10-go dnia następnego miesiąca - firmy jednoosobowe (bez pracowników) opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15-go dnia następnego miesiąca - firmy zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców.

33. Numery kont bankowych do płatności ZUS

Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane są od 01.01.2018 na INDYWIDUALNY NUMER SKŁADOWY. Każdy przedsiębiorca otrzymuje od ZUS odpowiedni numer konta, na które wpłacane są wszystkie składki ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do przedsiębiorcy listem informację o tym unikalnym numerze konta do wpłat.. Można ten numer zweryfikować na stronie https://www.eskladka.pl/

44. Identyfikator płatności ZUS

Przelewy do ZUS od 01.01.2018 nie muszą już być odpowiednio opisywane.
Przedsiębiorca posiada indywidualny numer składkowy i wszystkie wpłaty na te konto dotyczą tylko konkretnego przedsiębiorcy. Wpłaty są zaliczane na poczet najstarszych zaległości. Opis przelewu może być dowolny np "składki ZUS"

55. Termin płatności podatkowych PIT, PPE, VAT

Wpłaty należnych podatków dokonujemy w następujących terminach:
- PIT - do 20go dnia następnego miesiąca
- PPE (zryczałtowany podatek dochodowy) - do 20go dnia następnego miesiąca
- VAT - do 25go dnia następnego miesiąca

66. Numery kont bankowych do płatności podatkowych

Płatności podatkowych dokonuje się na konta właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Najłatwiej w wyszukiwarce wpisać "US + miasto, w którym znajduje się właściwy urząd skarbowy". Na stronie urzędu konta do wpłat znajdują się w zakładce: ORGANIZACJA->NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.

77. Identyfikatory płatności podatkowych

Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
- zryczałtowany podatek dochodowy PPE
- podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)
- podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR
- jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału

88. Jak przechowywać dokumentację?

KOLEJNOŚĆ UMIESZCZENIA DOKUMENTÓW W SEGREGATORZE:

1. Do segregatora wkładamy dokumenty źródłowe (faktury, rachunki, dowody wewnętrzne itd) zaczynając od dokumentu nr 1 i kończąc na ostatnim zaksięgowanym dokumencie (widzimy go zawsze na wierzchu). Numer, pod którym jest zaksięgowany dokument znajduje się po lewej stronie księgi przychodów i rozchodów (kolumna l.p.). Numeracja w segregatorze będzie odwrotna niż w tradycyjnej książce. Na końcu segregatora jest pierwszy dokument a na początku ostatnio zaksięgowany. Na dokumentach źródłowych nanosimy długopisem odpowiedni numer zgodnie z KPIR (1,2,3 itd) - miejsce dowolne ale najlepiej w prawym dolnym rogu.

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

2. Deklaracja PIT5 lub PIT5L (do wykazania dochodu oraz należnej zaliczki PIT do wpłaty)

3. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA (do tej deklaracji podpinamy potwierdzenia zapłaty składek)

4. Rejestr VAT sprzedaż oraz rejestr VAT zakupy

5. Deklaracja VAT7/VAT7K/VAT-UE/VAT-27

6. Ewidencja wyposażenia

7. Ewidencja Środków Trwałych (EŚT)

8. Pozostała dokumentacja (dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne, umowa z biurem, pełnomocnictwa i inne)

99. Podział czynności Klient - biuro KPIR50
Klient skanuje i wysyła nam mailem faktury z poprzedniego miesiąca oraz potwierdzenia zapłaty ZUS i PIT

następuje analiza dokumentów Klienta, jeżeli czegoś brakuje kontaktujemy się z Klientem

Klient dosyła brakujący dokument lub udziela dodatkowej informacji

księgujemy faktury Klienta. Generujemy podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT

generujemy deklaracje PIT5, VAT7, ZUS DRA

wysyłamy elektronicznie do ZUS deklarację DRA oraz do urzędu skarbowego deklarację VAT7 oraz JPK

Klient otrzymuje wszystko w formacie PDF

Wysyłamy do Klienta informację o wysokości PIT oraz VAT do zapłaty


Klient wpłaca należne podatki

miesiąc księgowy zostaje zamknięty
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BR Łukasz Czyżewski | NIP 6452343090 | REGON 241357304 | CERTYFIKAT KSIĘGOWY 33654/2009 | POLISA PZU OC RAC0010292 | biuro@kpir50.pl

adres biura: Biuro Rachunkowe BR Łukasz Czyżewski 42-680 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 24A woj. śląskie | tel. 32 718 64 49


0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?