Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

 1. a. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. b. taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
 3. c. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 4. d. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 5. e. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. f. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 7. g. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 8. h. doradztwa podatkowego,
 9. i. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30),
 10. j. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. k. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. l. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 13. m. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).
 • usługa jest świadczona na odległość (teleporada)
 • rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefon, komunikator internetowy, chat, wideorozmowa)
 • zapłata za usługę za pośrednictwem (poczty:)) banku – czyli mamy wpływ na konto
 • z ewidencji wynika, jakie konkretnie czynności dotyczyła (najlepiej jest wystawić fakturę, w fakturze będzie opis usługi, do faktury łatwo przypiąć potwierdzenie zapłaty na konto)

   Udostępnij post znajomym

   Powiązane wpisy