SAMOZATRUDNIENIE CZY ETAT – OPŁACALNE ROZWIĄZANIE
11 września 2017
KSIĘGOWOŚĆ ONLINE CZY BIURO RACHUNKOWE
6 października 2017

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Przedsiębiorcy, zamierzający zlikwidować działalność gospodarczą muszę zgodnie z przepisami prawa dokonać wielu czynności i co ważne muszą zachować odpowiednie terminy. W naszym poradniku dowiesz się konkretnie co trzeba zrobić, kiedy oraz masz możliwość pobrania niezbędnych dokumentów.

1. ZAWIADOMIENIE URZĘDU SKARBOWEGO O PRZEPROWADZENIU SPISU Z NATURY (druk do pobrania)
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeżeli będzie przeprowadzony spis z natury w innym dniu niż 31.12, 01.01 oraz dzień rozpoczęcia działalności, należy o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej na 7 dni przed planowanym sporządzeniem spisu. Jest to spis z natury standardowy tworzony zawsze na dzień 31.12. Obejmujemy w nim towary handlowe i materiały, które zostały na stanie magazynowym (w cenach netto). W naszym przykładzie ostatni dzień działalności to 30.09. Niniejsze zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej 23.09.

2. SPIS Z NATURY TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW (druk do pobrania)
Standardowy spis z natury towarów handlowych, których nie sprzedaliśmy. Ma to bezpośredni wpływ na ustalenie dochodu za okres 01.01 – dzień likwidacji działalności. W naszym przykładzie spis obejmuje towary i materiały na dzień 30.09.

3. ZGŁOSZENIE ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI W CEIDG (link do strony CEIDG)
Zgłoszenie należy sporządzić najpóźniej w ostatnim dniu prowadzenia działalności gospodarczej. Podany we wniosku dzień jest ostatnim dniem prowadzenia działalności. Np. z końcem września chcemy zakończyć działalność – wpisujemy 30.09 i dzień 01.10 będzie pierwszym dniem bez działalności. Przy okazji składania wniosku o likwidację działalności gospodarczej robimy zmiany: wykreślamy biuro rachunkowe, usuwany pełnomocnictwo itd.

4. WYREJESTROWANIE Z ZUS
Wykreślenie naszej firmy z ZUS ZWPA zostanie przeprowadzone automatycznie dzięki informacji z CEIDG. Naszym obowiązkiem jest jedynie wykreślenie osoby prowadzącej działalność ZWUA i ewentualne wykreślenie osób „podpiętych” do ubezpieczenia zdrowotnego ZCNA. Termin przekazania dokumentów wyrejestrowania do ZUS – 7 dni. W naszym przykładzie termin mija 07.10

5. WYREJESTROWANIE Z VAT (link na stronę MF z formularzem VAT-Z)
Osoby będące podatnikami VAT muszą w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług złościć do urzędu skarbowego ten fakt na druku VAT-Z.

6. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU NA DZIEŃ LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI (druk do pobrania)
Jest to wykaz WSZYSTKICH składników, które zostały nabyte w związku z prowadzoną działalności i POZOSTAJĄ na dzień likwidacji (środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe, materiały, wszystkie składniki (także te niskocenne nie będące w ewidencjach wyposażenia czy środków trwałych). Wykaz ten służyć będzie w przyszłości, jeżeli jakiś składnik z firmy pozostał i będzie sprzedany w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji firmy. W naszym przykładzie termin 6 lat liczymy od 01.10. W przypadku sprzedaży do kosztów uzyskania będziemy dodatkowo uwzględniać niezamortyzowane części środków trwałych i wartości towarów ujętych w spisie z natury (pkt. 2). Tak uzyskany dochód będzie traktowany jak dochód z działalności gospodarczej pomimo jej zamknięcia. Warto tu przemyśleć kwestię wyprzedaży wszystkich składników pod koniec prowadzenia działalności. W przypadku sprzedaży wszystkiego co było związane z firmą i pozostało spis z natury, wykaz składników oraz spis dla celów VAT – będą zerowe. Ułatwi nam to sprawę zarówno w momencie likwidacji jak i w przyszłości.

7. SPIS Z NATURY – LIKWIDACYJNY DLA CELÓW VAT (druk do pobrania)
Podatnicy podatku od towarów i usług muszą na dzień likwidacji działalności zrobić jeszcze jeden spis – likwidacyjny dla celów VAT. Wykazuje się w nim wszystko co zostało w firmie i od tych składników było prawo do odliczenia podatku (bez względu czy VAT został odliczony czy też dobrowolnie ktoś nie odliczył VAT od zakupu ale miał do tego prawo). W spisie tym zawarte więc będą: towary, materiały, środki trwałe, wyposażenie (także składniki niskocenne). Składnik dla celów tego spisu wyceniamy po cenie rynkowej danego składnika na dzień przeprowadzania spisu.

8. INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPISU LIKWIDACYJNEGO DLA CELÓW VAT (druk do pobrania)
Informację o remanencie likwidacyjnym dla celów podatku VAT dołączamy do ostatniej deklaracji VAT7/VAT7K, w której wysokość tego spisu będzie uwzględniona. Wartość podatku VAT wynikającego ze spisu jest wartością podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego dlatego warto przemyśleć sprzedaż. Przy sprzedaży składników firmy podatek VAT wynikający z faktury sprzedaży będzie fizycznie zapłacony nam przez podmiot, który dokona zakupu. W przypadku pozostawienia tych składników VAT z remanentu likwidacyjnego musimy zapłacić z własnej kieszeni.

9. ZEZNANIE ROCZNE PIT36/PIT36L
Należy pamiętać, że pomimo likwidacji działalności gospodarczej w trakcie roku należy wyniki rozliczyć w deklaracji podatkowej PIT36/PIT36L do końca kwietnia roku następnego.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?