Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2020 pojawi się nowe rozwiązanie tzw. mały ZUS plus dla firm o niskich przychodach i niskich dochodach. ZUS będzie obliczany wg dochodu za rok 2019.

Nowy mały ZUS plus zastępuje wprowadzony od 2019 „mały ZUS” liczony wg przychodu za rok poprzedni.

Aby skorzystać z nowego małego ZUSu trzeba najpierw „wykorzystać” pozostałe ulgi w opłacaniu składek społecznych tj. ulgę na start oraz zus preferencyjny liczony od 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po okresie wykorzystania tych ulg można skorzystać z nowego rozwiązania.

Z małego ZUS plus można skorzystać pod warunkiem, że przychód za rok poprzedni (2019) nie przekroczył 120tys. a dochód 60tys. Bardzo ważne. Jeżeli podatnik odliczał składki społeczne od przychodu należy je odjąć aby wyliczyć dochód. Jeżeli podatnik nie był czynny przez cały rok należy w pierwszej kolejności ustalić przychód czy mieści się w limicie. Limit ustalamy dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład:. Podatnik w 2019 roku miał aktywną działalność od 01.01.2019-31.08.2019 tj. przez 243 dni. Ustalamy limit przychodu: 120000/365×243=79890,41

Przeciętny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

(roczny dochód z działalności za rok poprzedni / liczba dni aktywnej działalności) x 30

Tak wyliczony średni miesięczny dochód mnożymy przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest naszą podstawą wymiaru składek .

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychody były na poziomie 100 000 złotych. Dochód wyniósł 50 000 złotych. Podstawa wymiaru składek wynosi: (50000/365)x30x0,5=2054,79zł. Ponieważ wyliczona podstawa jest wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (780,00) oraz jest niższa niż 60% średniego (3136,20) od takiej podstawy będą liczone składki społeczne w 2020 roku.

Przykład. Podatnik był aktywny cały 2019 rok. Przychód wyniósł 100 000 złotych. Dochód był na poziomie 10 000 złotych. Wyliczenie: (10000/365)x30x0,5=410,96. Wyliczona kwota jest niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia więc podstawą składek do ubezpieczeń społecznych w 2020 będzie 780 złotych.

Podobnie jak w ubiegłym roku na stronie ZUS będzie udostępniony kalkulator, który pomoże obliczyć nową podstawę do ubezpieczeń społecznych. Jak tylko się pojawi udostępnimy link do kalkulatora.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Składki ZUS 2019

SKŁADKI DO ZUS PRZEDSIĘBIORCY W 2019 PREZENTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: TYLKO SKŁADKA ZDROWOTNA – 342,32 ZUS PREFERENCYJNY…