Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Od 1 października będziemy raportować Państwa transakcje wg nowego pliku JPK_V7, który zastąpi deklarację VAT7 oraz dotychczasowy JPK_VAT. Niestety nowy JPK jest dużo bardziej szczegółowy i musimy raportować dodatkowe oznaczenia GTU (grupy towarów i usług) oraz dodatkowe oznaczenia dla niektórych transakcji. Nowa procedura dotyczy sprzedaży od 01.10.2020 (jeżeli ktoś wystawia fakturę np. 05.10 ale z datą sprzedaży 30.09 to jeszcze będzie po staremu). Od października będziemy to robić wg poniższej procedury.

Osoby, które sprzedają usługi niematerialne zgodne z GTU_12 muszą nas o tym poinformować poprzez prawidłowe wskazanie GTU_12 podczas wystawiania faktur przychodowych. Dotyczy to tylko poniższych transakcji:

doradczych – w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem – PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;  (np. doradztwo w zakresie informatyki)

księgowych – PKWiU: 69.20.2;

prawnych – PKWiU: 69.1;  (wszyscy prawnicy)

zarządczych – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;

szkoleniowych – PKWiU: 85;

marketingowych – PKWiU: 73.11.12;

firm centralnych (head offices) – PKWiU: 70.1;

reklamowych – PKWiU: 73.1;

badania rynku i opinii publicznej – PKWiU: 73.2;

badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU: 72. (to np. dla programistów, którzy chcą skorzystać z ulgi ip box!)

Instrukcja krok po kroku jak to zrobić w fakturaxl.pl. Raz przypisane GTU_12 do danego produktu będzie się automatycznie generować przy każdej kolejnej fakturze.

Poza GTU będziemy także raportować procedury szczególne ale po analizie wiemy, że jedyną która może wystąpić to TP (transakcje powiązane). Krótko mówiąc, jeżeli ktoś wystawia fakturę na podmiot z którym jest powiązany kapitałowo lub osobowo to musimy to raportować.

Powiązanie kapitałowe: jeżeli fakturuje się na rzecz pomiotu, w którym mamy min. 25% udziałów.

Powiązania osobowe: pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Jeżeli ktoś w Państwa wystawia fakturę na podmiot powiązany musi nas każdorazowo informować o tym fakcie.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy