Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Programiści rozpoczynający świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej stają przed dylematem wyboru właściwej formy opodatkowania. Istotne jest aby już na początku działalności podjąć odpowiednią decyzję, co pozwoli na optymalne rozliczenie z fiskusem. Poniżej przeanalizujemy dostępne formy opodatkowania w zakresie prowadzenia firmy.

Zasady ogólne

Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej są zasady ogólne. W tym przypadku należy podatek płatny jest w oparciu o skalę podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Przepis ten przewiduje dwie stawki podatku. Pierwsza w wysokości 18% oraz druga w wysokości 32% w przypadku gdy dochód podatnika w ciągu roku przekroczy 85 528 zł. Dodatkowo podkreślić należy, że podatnicy mogą uwzględnić w swoim rozliczeniu kwotę wolną od podatku (chyba, że roczny dochód przekroczy kwotę 127 000 zł, wówczas kwota wolna od podatku nie będzie przysługiwała).

W sytuacji stosowania zasad ogólnych podatek według opisanych stawek obliczany jest od dochodu. Natomiast dochód stanowi różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem z działalności gospodarczej, a poniesionymi kosztami. Jak zatem widać w ramach tej formy opodatkowania podatnik ma prawo do uwzględnienia w rozliczeniu kosztów podatkowych.

Kolejnym plusem wyboru zasad ogólnych jest możliwość odliczania dostępnych ulg podatkowych (m.in. ulga na dziecko, ulga na internet, czy też ulga rehabilitacyjna), jak również prawo do wspólnego rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rocznego rozliczenia podatku dokonuje się na formularzu PIT-36, który jest składany do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dochody uzyskane w ramach działalności gospodarczej podatnik łączy z ewentualnymi dochodami z innych źródeł (z umowy o pracę, czy umowy zlecenia). Od tak ustalonej sumy dochodów oblicza się podatek zgodnie z przedstawioną skalą podatkową.

W konsekwencji opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych może okazać się korzystne w przypadku gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodu, ma prawo do uwzględnienia ulg podatkowych oraz rozlicza się wspólnie z małżonkiem (lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Zdecydowanym minusem zasad ogólnych jest natomiast wzrost stawki podatkowej aż do 32% w przypadku przekroczenia rocznego dochodu na poziomie 85 528 zł.

Podatek liniowy

Kolejną dostępną dla przedsiębiorców formą opodatkowania jest podatek liniowy. Wybór tej formy możliwy jest już w momencie zakładania firmy, przy czym pisemnie oświadczenie w tej sprawie należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze podatku liniowego można złożyć również poprzez formularz CEIDG-1.

 

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…