Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Jak co roku przypominamy o konieczności sporządzenia spisu z natury (remanentu) na koniec roku (na dzień 31 grudnia).

Remanent na dzień 31 grudnia jest jednocześnie spisem z natury na dzień 1 stycznia.

O co chodzi z tym remanentem? Jeżeli podatnik handluje towarami to w momencie zakupu towaru handlowego nabycie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli w danym roku zakupił towar handlowy ale go nie sprzedał to na dzień 31 grudnia musi wartość tych towarów (po cenie nabycia netto jeżeli VATowcem lub po cenie brutto jeżeli jest zwolniony z VAT) ujawnić na remanencie. O wartość remanentów korygowane są koszty dla celów wyliczenia dochodu rocznego, który będzie wykazany w zeznaniu rocznym. Koszt oczywiście nie przepada bo w kolejnym roku ta wartość koryguje na plus wysokość kosztów przy wyliczaniu rocznego dochodu.

Przykład: Podatnik na dzień 01.01.2019 posiadał niesprzedane towary w wysokości 5.000zł (wg remanentu z dnia 31.12.2018). W ciągu 2019 roku uzykał przychody w wysokości 100.000zł oraz koszty podatkowe (w tym też zakup towarów) 50.000zł. Wartość niesprzedanych towarów na dzień 31.12.2019 wyniósł 10.000zł. Obliczenie rocznego dochodu:

Przychód: 100.000zł

Koszty: 5.000+50.000-10.000=45.000zł

Dochód roczny: 100.000-45.000=55.000zł

CZY KAŻDY MUSI ROBIĆ REMANENT?

Od 2019 roku nie muszą co roku robić remanentu podatnicy rozliczający się ryczałtem. To dobra zmiana bo w przypadku „ryczałtowców” nie miało to żadnego celu.

Pozostali podatnicy muszą na dzień 31 grudnia mieć spis z natury. Ponieważ prawie wszyscy nasi Klienci nie handlują towarami będą mieć zerowy spis z natury. Dla tych klientów przygotujemy spis przy okazji księgowania miesiąca grudnia. Pozostali Klienci, którzy posiadają towary handlowe na stanie, muszą zliczyć po cenach zakupu to co nie zostało sprzedane (edytowalny spis z natury) i przygotować remanent.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy