Używasz nieaktualnej przeglądarki. Pobierz nową w celu lepszych doświadczeń.

autor: Łukasz Czyżewski

Ulga na start czyli o co w tym wszystkim chodzi

Konstytucja dla biznesu wprowadziła ulgę dotycząca zwolnienia ze składek społecznych dla nowych przedsiębiorców, lub otwierających działalność gospodarczą po długiej przerwie. Długa przerwa to okres 60 miesięcy kalendarzowych przed ponownym otwarciem działalności. Drugim warunkiem do możliwości korzystania z ulgi na start jest: nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład 1
Pani Kasia prowadziła działalność gospodarczą od 01.01.2000-31.12.2007. Postanowiła otworzyć działalność od 01.07.2018. Ma prawo do ulgi na start ponieważ od 01.01.2008-30.06.2018 to okres dłuższy niż 60 miesięcy.
Przykład 2
Pani Ania prowadziła działalność gospodarczą od 01.01.2000-30.06.2013. Postanowiła otworzyć działalność od 01.07.2018. Ma prawi do ulgi na start ponieważ od 01.07.2013-30.06.2018 jest dokładnie 60 miesięcy (5 lat)
Przykład 3
Pan Jan prowadził działalność gospodarczą od 01.01.2000-01.07.2013. Pierwszy lipca 2013 był ostatnim dniem działalności. Jeżeli rozpocznie nową działalność gospodarczą od 01.07.2018 nie będzie mógł skorzystać z ulgi na start. Nie będzie także miał prawa jeżeli zdecyduje się na otwarcie firmy w lipcu 2018. Okres przerwy liczy się w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca sierpnia 2013. Pan Jan aby skorzystać z ulgi musi otworzyć nową działalność najwcześniej w dniu 01.08.2018

Jak liczymy okres 6 miesięcy?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS liczy się 6 pełnych miesięcy oraz w przypadku otwarcia działalności w trakcie miesiąca także ten pierwszy niepełny miesiąc.
Przykład 4
Pani Kasia rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 01.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez 6 pełnych miesięcy tj. od 01.07.2018-31.12.2018. Od stycznia 2019 Pani Kasia będzie już podlegać pod preferencyjne składki ZUS.
Przykład 5
Pani Ania rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 02.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych tj. od 02.07.2018 (lipiec jest niepełny)-31.01.2019.
Przykład 6
Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31.07.2018. Będzie korzystać z ulgi na start przez okres 31.07.2018-31.01.2019.

Zawieszenie w trakcie ulgi na start
Jeżeli w trakcie okresu ulgi na start zawiesisz działalność gospodarczą, okres zawieszenie w żaden sposób nie zawiesza biegu trwania ulgi na start.

Przykład 7
Pani Kasia otworzyła swoją pierwszą firmę w dniu 01.07.2018. Okres ulgi na start będzie trwał maksymalnie do 31.12.2018. Działalność została zawieszona od 01.11.2018-31.12.2018. Po wznowieniu działalności od 1 stycznia 2019 nie będzie mogła podlegać tylko pod ubezpieczenie zdrowotne. Pomimo, że tylko przez 4 miesiące „korzystała” z ulgi na start to okres 6 pełnych miesięcy bez względu na okoliczności skończył się 31 grudnia 2018.


Czy ulga na start to ZUS oznacza, że nie płace do ZUS przez pół roku żadnych składek?

Niestety ulga na start to tylko ulga na składki społeczne. Za każdy miesiąc musisz opłacić pełną składkę zdrowotną. W 2018 roku to 319,94.
Przykład 8
Pani Kasia otworzyła działalność gospodarczą w dniu 01.07.2018. Przez okres 6 miesięcy będzie opłacać składkę zdrowotną. Za lipiec zapłaci 319,94. Tyle samo za sierpień itd aż do końca okresu ulgi na start.
Przykład 9
Pani Ania otworzyła działalność gospodarczą w dniu 31.07.2018. Okres ulgi na start będzie trwał od 31.07.2018-31.01.2019. Za każdy miesiąc zapłaci pełną składkę zdrowotną. Ponieważ to składka niepodzielna to za lipiec zapłaci tyle samo ile Pani Kasia tj. 319,94zł.

Co po okresie ulgi na start?
Po okresie ulgi na start osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie podlegać pod preferencyjny ZUS. Preferencyjny ZUS będzie obowiązywał przez pełne 24 miesiące. Z uwagi na „ulgę na start” nie jest możliwe jak kiedyś korzystanie przez prawie 25 miesięcy z preferencyjnego ZUS. Przez wprowadzeniem ulgi na start jeżeli ktoś rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej np. 02.01.2016 to miał prawo do korzystania z preferencyjnego ZUSu przez okres 24 pełnym miesięcy kalendarzowych i pierwszego niepełnego. Mógł korzystać z ulgi w okresie od 02.01.2016-31.01.2018. Po uldze na start okres preferencyjnego ZUSu zawsze rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca więc zawsze to będzie tylko 24 miesiące.

Udostępnij post znajomym

Powiązane wpisy

Zmiany 2020!!!

Proszę dokładnie zapoznać się z każdym z poniższych wpisów. — Mikrorachunek podatkowy — Faktury tylko do…